Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Bytomiu
ul.Kościelna 2, 41-902 Bytom
tel. (032) 797 46 07

Odznaki O Oddziale Koła, kluby, komisje Aktualności BTKK Catena Szlaki w okolicy Bytomia Polecane strony

Biuro Oddziału PTTK w Bytomiu
czynne jest
wt. i czw. 13.00-16.30;
mail: pttk_bytom@o2.pl
http://bytom.pttk.pl/

Prowadzi działalność w następującym zakresie:

- przyjmuje nowych członków PTTK,
- prowadzi sprzedaż znaczków i legitymacji członkowskich, znaczków Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
- prowadzi sprzedaż materiałów statutowych PTTK, szkoleniowych, regulaminów, książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczej,
- prowadzi informację turystyczną,
- przyjmuje zlecenia na zorganizowanie imprez wg potrzeby klienta, udziela porad w zakresie organizacji wycieczek i rajdów,
- posiada kadrę z uprawnieniami: przewodnika górskiego, terenowego i pilota wycieczek,
- organizuje szkolenia przewodników i przodowników turystyki kwalifikowanej,
- jest organizatorem wycieczek i współuczestniczy w innych imprezach organizowanych w mieście,
- jest organizatorem Konkursów i Wystaw Szopek Bytomskich,
- przyjmuje do weryfikacji książeczki turystyki kwalifikowanej,
- nadzoruje prace podległych komisji, kół i klubów (Koła, kluby, komisje )

Zachęcamy do licznego udziału w naszych I M P R E Z A C H.


     Oddział Polskiego Towarzystwa Turystycznego w Bytomiu powołano 18 czerwca 1951 roku. Pierwszym jego prezesem został kol. Zbigniew Pągowski.
     W początkowym okresie opierano się głównie na działalności przewodników górskich. Z czasem rozszerzono zakres zainteresowań członków. Funkcjonowały między innymi koła i kluby: fotograficzny, motorowy, speleologii, kajakarski, narciarski, strażników ochrony przyrody, opieki nad zabytkami, organizatorów turystki itp.
     W latach 70-tych dwudziestego wieku tzn. w okresie największego zainteresowania turystyką masową oddział liczył około siedmiu tysięcy członków, zrzeszonych w kołach zakładowych, szkolnych i miejskim. Byliśmy organizatorami wielu imprez, w tym także ogólnopolskich.
     Dzisiaj kontynuujemy tradycję towarzystwa popularyzując różne rodzaje turystyki po Polsce ( i nie tylko), zacieśniając więzy przyjaźni między turystami.