Sprawy oddziałowe

Zebranie Komisji Ochrony Przyrody

Uwaga Instruktorzy Ochrony Przyrody!! Zarząd Oddziału PTTK w Bytomiu zaprasza na zebranie Komisji Ochrony Przyrody w dniu 22 marca 2023 na godzinę 18,00 do Biura Oddziału. Prosimy o przyniesienie legitymacji Instruktora oraz legitymacji członkowskiej PTTK. Zapraszamy również osoby zainteresowane działalnością w Komisji, będzie się można dowiedzieć jak uzyskać uprawnienia oraz czy będzie się zajmowała Komisja. Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: pttk_bytom@o2.pl

Nowe kwalifikacje i kursy

Od jesieni do wiosny, tradycyjnie, w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym odbywają się kursy, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i uprawnień kadry turystycznej. W lutym członkowie naszego Oddziału brali udział w 2 tego typu przedsięwzięciach. W dniu 15 lutego kol. Gabriela Gnacik, kol. Eugeniusz Gnacik oraz kol. Małgorzata Janota zdawali egzamin na uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej. Kol. Gabriela i kol. Eugeniusz zdali egzamin na Przodownika TP i uzyskali uprawnienia na Województwo Śląskie, natomiast kol. Małgorzata, która Przodownikiem TP jest od dawna, uzyskała uprawnienia na Województwo Lubelskie, tym samym uzyskując uprawnienia na teren całej Polski. Egzaminy odbywały się w siedzibie Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej, a ich organizatorem był nasz Przyjaciel – kol. Piotr Targowski. Równolegle trwało również szkolenie organizowane przez nasz Oddział – szkolenie Przodowników Turystyki Górskiej. Szkolenie odbywało się w “Lokalu w Bytomiu”, ze względu na tak liczną grupę uczestników. Szkolenie przygotowywało do egzaminu na Góry Świętokrzyskie, który to egzamin odbył się w dniu 24 lutego 2023. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin pozytywnie i uzyskali nowe uprawnienia.

Gratulujemy nowej oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej

Polskie Towarzystwo-Turystyczno – Krajoznawcze składa się z oddziałów, które w swojej strukturze mają koła, kluby i komisje, zajmujące się różnymi formami turystyki. W naszym Oddziale pracuje m.in. Komisja Turystyki Górskiej, która w dniu 21 lutego spotkała się na zebraniu wyborczym. Zebrani wybrali nowy Zarząd Komisji w składzie: kol. Gabriela Gnacik, przewodnicząca, kol. Łukasz Wasil i kol. Przemysław Beliniak. Nowym władzom Komisji życzymy owocnej pracy! wybrany został również nowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej, w skład którego weszli: kol. Eugeniusz Gnacik, kol. Małgorzata Janota, kol. Robert Matusiak, kol. Krzysztof Pawełczyk i kol. Józef Woźnicka.

Zebranie Komisji Turystyki Pieszej

W dniu 7 lutego odbyło się zebranie Komisji Turystyki Pieszej, na którym wybrano nowe władze Komisji oraz odnowiono skład Referatu Weryfikacyjnego. W skład Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Bytomiu na lata 2022 – 2026 weszli: 1. Sławomir Hanc – przewodniczący nr 7264/I 2. Jerzy Wrodarczyk – w-ce przewodniczący nr 7260/II 3. Krzysztof Pawełczyk – sekretarz nr 10914/II 4. Małgorzata Janota – członek nr 6590/II 5. Stefan Hanula – członek nr 2313/I 6. Józef Woźnicka – członek nr 10914/II 7. Robert Matusiak – członek nr 10975/III Skład Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OTP: 1. Sławomir Hanc – przewodniczący 2. Stefan Hanula 3. Małgorzata Janota 4. Krzysztof Pawełczyk

Nowo wybranym władzom KTP i członkom Referatu życzymy owocnej pracy!

W dniu 11 czerwca 2022 odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK w Bytomiu. Na Zjeździe wybrano nowe władze Oddziału: Zarząd Oddziału oraz Komisję Rewizyjną

Na czele Oddziału pozostaje, na trzecią kadencję, Małgorzata Janota. Funkcje wiceprezesów objęli – Wanda Woźnicka (II kadencja) i Marek Renka (pierwsza kadencja w Zarządzie!), Skarbnikiem pozostaje Zbigniew Zachtej, a Sekretarzem Małgorzata Hajda. Skład Zarządu uzupełniają członkowie – Janusz Nomański i Tadeusz Piekarz.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Teresa Tworek oraz Sławomir Hanc i Piotr Szembor. Na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów wybrani zostali: Małgorzata Janota, Wanda Woźnicka i Eugeniusz Gnacik.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!