Historia

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystycznego w Bytomiu powołano 18 czerwca 1951 roku. Pierwszym jego prezesem został Zbigniew Pągowski.
     W początkowym okresie opierano się głównie na działalności przewodników górskich. Z czasem rozszerzono zakres zainteresowań członków. Funkcjonowały między innymi koła i kluby: fotograficzny, motorowy, speleologii, kajakarski, narciarski, strażników ochrony przyrody, opieki nad zabytkami, organizatorów turystki itp.
     W latach 70-tych dwudziestego wieku tzn. w okresie największego zainteresowania turystyką masową oddział liczył około siedmiu tysięcy członków, zrzeszonych w kołach zakładowych, szkolnych i miejskim. Byliśmy organizatorami wielu imprez, w tym także ogólnopolskich.
     Dzisiaj kontynuujemy tradycję towarzystwa popularyzując różne rodzaje turystyki po Polsce ( i nie tylko), zacieśniając więzy przyjaźni między turystami.

Patron oddziału Stefan Lachowicz urodził się dnia 1 czerwca 1906 roku we Lwowie. Atmosfera tego miasta, wypadki dziejowe oraz wędrówki przez Gorgany i Czarnohorę ukształtowały jego charakter i wyrobiły hart ducha oraz umiłowanie turystyki górskiej. W okresie międzywojennym był członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po wojnie w 1945 roku przesiedlony na Śląsk osiadł z rodziną w Bytomiu.
W 1951 roku wstąpił do PTTK i współdziałał w organizacji bytomskiego Oddziału. Zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej, Przewodnika beskidzkiego kl. I oraz Instruktora przewodnictwa.
Przez 30 lat pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa (2 kadencje prezesa Oddziału PTTK w Bytomiu). Równocześnie działał w zarządach Koła Przewodników i Komisji (Klubu) Turystyki Górskiej, od 1961 roku był przewodniczącym Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK. Przez wiele lat działał w Komisji Turystyki Górskiej i Komisji Odznaczeń Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach i MKKFiT w Bytomiu.
Cały swój wolny czas poświęcał społecznej pracy turystyczno-krajoznawczej. Patronował całej działalności organizowanej przez Oddział, komisje, koła i kluby PTTK w Bytomiu. Wszyscy korzystali z jego cennych i życzliwych rad opartych na doświadczeniu i doskonałej znajomości terenów górskich.

W uznaniu wieloletniej społecznej pracy w PTTK Stefan Lachowicz został odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL, Srebrną i Złotą Odznaką “Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Złotą Odznaką “Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 100-lecia Turystyki Polskiej, Odznaką 25 lat w PTTK oraz otrzymał tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej.
Zmarł dnia 23 października 1984 roku. Jest pochowany w Bytomiu na cmentarzu Mater Dolorosa przy ul. Piekarskiej.

tekst: Wojciech Beliniak