Korzyści dla członków PTTK


Przede wszystkim członkowie zrzeszeni w PTTK mają możliwość czynnego udziału w życiu Oddziału poprzez możliwość dobrowolnego wstąpienia do wybranych przez siebie klubów/kół i tym samym brania udziału w organizowanych przez nie wydarzeniach.

Członkowie PTTK podlegają grupowemu ubezpieczeniu w kraju i zagranicą -świadczenia obowiązują również poza PTTK tj. w życiu prywatnym!). Ulotka i Ogólne Warunki Ubezpieczenia zamieszczamy poniżej:

Istotne pliki dotyczące polisy ubezpieczeniowej w odnośniku tutaj


Wszystkim członkom PTTK udzielany jest rabat na noclegi w obiektach PTTK oraz zniżka na kolejki górskie PKL (tylko bilety zakupione w kasie).