Oddział prowadzi działalność w następującym zakresie:

– przyjmuje nowych członków PTTK,
– prowadzi sprzedaż znaczków i legitymacji członkowskich, znaczków Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
– prowadzi sprzedaż materiałów statutowych PTTK, szkoleniowych, regulaminów, książeczek i odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczej,
– prowadzi informację turystyczną,
– udziela porad w zakresie organizacji wycieczek i rajdów,
– posiada kadrę z uprawnieniami: przewodnika górskiego, terenowego i pilota wycieczek,
– organizuje kursy przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej i inne,
– jest organizatorem wycieczek i współuczestniczy w innych imprezach organizowanych w mieście,
– jest organizatorem Konkursów i Wystaw Szopek Bytomskich,
– przyjmuje do weryfikacji książeczki turystyki kwalifikowanej,
– nadzoruje prace podległych Komisji, Kół i Klubów

Zachęcamy do licznego udziału w naszych I M P R E Z A C H.