PREZES ZARZĄDU:
Małgorzata Janota

WICEPREZESI:
Wanda Woźnicka, Marek Renka


SKARBNIK:
Zbigniew Zachtej

SEKRETARZ:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Janusz Nomański i Tadeusz Piekarz

KOMISJA REWIZYJNA:

PREZES KOMISJI REWIZYJNEJ: Sławomir Hanc, SEKRETARZ: Teresa Tworek CZŁONEK KOMISJI: Piotr Szembor