Małgorzata Janota

Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny w Opolu – 02.04.2023

Zapraszamy na Niedzielę Palmową w Opolu! w dniu 2 kwietnia jedziemy do Opola, w programie zwiedzanie miasta oraz udział w tradycyjnym już Jarmarku Wielkanocnym, gdzie można się zaopatrzyć w rozmaite artykuły świąteczne, potrawy, dekoracje, pisanki i mnóstwo innych rzeczy. Jarmark urozmaicają występy zespołów regionalnych, można również na miejscu się posilić, napić kawy, zjeść kiełbaskę z grilla czy gorącą zupę. Dla chętnych będzie możliwość udziału w Mszy Świętej.

Wyjazd dn. 02.04.2023 godz. 7:30 z Bytomia

Koszt: 85zł Członkowie PTTK | 95zł Pozostałe osoby.
(cena nie obejmuje biletów wstępu do Skansenu tj. 16zł normalny, 8zł ulgowy)

Serdecznie zapraszamy

Prelekcja nt. Islandii i Wysp Owczych

Z inicjatywy szefowej Klubu Organizatorów Turystyki kol. Małgorzaty Jagody Bednarek, w dniu 21.03 w bytomskim Oddziale PTTK, odbyła się prelekcja nt. Islandii i Wysp Owczych. Świetnie, ze swadą i humorem, o tym zakątku świata opowiadali Ola i Tomek Zocłońscy, z zaprzyjaźnionego chorzowskiego PTTK.

Przytoczyli wiele ciekawostek i anegdot : choćby taką, że na Wyspach Owczych na jednego mieszkańca przypada 1,5 owcy albo, że jeden z gejzerów islandzkich wybucha co 10 minut.

Godzinna prelekcja udokumentowana zdjęciami była ucztą duchową. Prelegenci obiecali, że jeszcze do nas wrócą. Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

Prelekcja nt. Islandii i Wysp Owczych

Dnia 21.03.2023 r. (wtorek) o godzinie 17:00, w siedzibie bytomskiego PTTK przy ul. Kościelnej 2, Klub Organizatorów Turystyki PTTK organizuje prelekcję nt. Islandia i Wyspy Owcze (prelegenci: Tomasz i Aleksandra Zacłońscy).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wstęp wolny.

Zebranie Komisji Ochrony Przyrody

Uwaga Instruktorzy Ochrony Przyrody!! Zarząd Oddziału PTTK w Bytomiu zaprasza na zebranie Komisji Ochrony Przyrody w dniu 22 marca 2023 na godzinę 18,00 do Biura Oddziału. Prosimy o przyniesienie legitymacji Instruktora oraz legitymacji członkowskiej PTTK. Zapraszamy również osoby zainteresowane działalnością w Komisji, będzie się można dowiedzieć jak uzyskać uprawnienia oraz czy będzie się zajmowała Komisja. Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: pttk_bytom@o2.pl

Konferencja Samorządu Przewodnickiego Województwa Śląskiego

W dniu 25 lutego 2023 w Mikołowie odbyła się Konferencja Samorządu Przewodnickiego Województwa Śląskiego połączona z wyborami do Rady Samorządu. W Konferencji wzięło udział czworo delegatów z naszego Oddziału – kol. Gabriela Gnacik, kol. Eugeniusz Gnacik. kol. Małgorzata Janota i kol. Łukasz Wasil – reprezentujący Koło Przewodników Turystycznych im. Antoniego Mizi i Klub Przewodników Muzealnych im. Andrzeja Dziczkańca-Bośkoca. W skład nowo wybranej Rady wszedł kol. Eugeniusz Gnacik, a koleżanki Gabriela i Małgorzata pracowały w Komisji Skrutacyjnej, która, jak wiadomo, w każdych wyborach ma najwięcej pracy…

Nowe kwalifikacje i kursy

Od jesieni do wiosny, tradycyjnie, w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym odbywają się kursy, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i uprawnień kadry turystycznej. W lutym członkowie naszego Oddziału brali udział w 2 tego typu przedsięwzięciach. W dniu 15 lutego kol. Gabriela Gnacik, kol. Eugeniusz Gnacik oraz kol. Małgorzata Janota zdawali egzamin na uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej. Kol. Gabriela i kol. Eugeniusz zdali egzamin na Przodownika TP i uzyskali uprawnienia na Województwo Śląskie, natomiast kol. Małgorzata, która Przodownikiem TP jest od dawna, uzyskała uprawnienia na Województwo Lubelskie, tym samym uzyskując uprawnienia na teren całej Polski. Egzaminy odbywały się w siedzibie Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej, a ich organizatorem był nasz Przyjaciel – kol. Piotr Targowski. Równolegle trwało również szkolenie organizowane przez nasz Oddział – szkolenie Przodowników Turystyki Górskiej. Szkolenie odbywało się w “Lokalu w Bytomiu”, ze względu na tak liczną grupę uczestników. Szkolenie przygotowywało do egzaminu na Góry Świętokrzyskie, który to egzamin odbył się w dniu 24 lutego 2023. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin pozytywnie i uzyskali nowe uprawnienia.

Gratulujemy nowej oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej

Polskie Towarzystwo-Turystyczno – Krajoznawcze składa się z oddziałów, które w swojej strukturze mają koła, kluby i komisje, zajmujące się różnymi formami turystyki. W naszym Oddziale pracuje m.in. Komisja Turystyki Górskiej, która w dniu 21 lutego spotkała się na zebraniu wyborczym. Zebrani wybrali nowy Zarząd Komisji w składzie: kol. Gabriela Gnacik, przewodnicząca, kol. Łukasz Wasil i kol. Przemysław Beliniak. Nowym władzom Komisji życzymy owocnej pracy! wybrany został również nowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej, w skład którego weszli: kol. Eugeniusz Gnacik, kol. Małgorzata Janota, kol. Robert Matusiak, kol. Krzysztof Pawełczyk i kol. Józef Woźnicka.

Wycieczka do Planetarium w Chorzowie

Sezon zimowy nie oznacza przerwy w wyjazdach i wycieczkach. W dniu 18 lutego odbyła się wycieczka do Planetarium w Chorzowie, które niespełna przed rokiem, po długim remoncie, zyskało nowy wizerunek – zachowano historyczne części budowli, ale rozbudowano je o nowoczesne pracownie i rozmaite atrakcje turystyczno-edukacyjne. Wizyta w Planetarium była bardzo ciekawym i pouczającym przedsięwzięciem, a zawdzięczamy ją organizatorom – kol. Eugeniuszowi Gnacikowi i kol. Robertowi Matusiakowi, który jest pracownikiem Planetarium i od dawna zachęcał nas do jego zwiedzenia.

Zebranie Komisji Turystyki Pieszej

W dniu 7 lutego odbyło się zebranie Komisji Turystyki Pieszej, na którym wybrano nowe władze Komisji oraz odnowiono skład Referatu Weryfikacyjnego. W skład Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Bytomiu na lata 2022 – 2026 weszli: 1. Sławomir Hanc – przewodniczący nr 7264/I 2. Jerzy Wrodarczyk – w-ce przewodniczący nr 7260/II 3. Krzysztof Pawełczyk – sekretarz nr 10914/II 4. Małgorzata Janota – członek nr 6590/II 5. Stefan Hanula – członek nr 2313/I 6. Józef Woźnicka – członek nr 10914/II 7. Robert Matusiak – członek nr 10975/III Skład Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OTP: 1. Sławomir Hanc – przewodniczący 2. Stefan Hanula 3. Małgorzata Janota 4. Krzysztof Pawełczyk

Nowo wybranym władzom KTP i członkom Referatu życzymy owocnej pracy!

Zebranie Rady Prezesów PTTK Województwa Śląskiego

W dniu 28 stycznia w Pszczynie odbyło się zebranie Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, na którym nasz Oddział reprezentowała kol. Małgorzata Janota, Prezes naszego Oddziału. Po raz trzeci z kolei została wybrana do Kolegium Rady, czyli gremium kierującego pracami Rady, gdzie powierzono jej funkcję wiceprzewodniczącej. Jest to nie tylko osobisty sukces naszej Koleżanki, ale także dowód na silną pozycję naszego Oddziału.