PARK GRÓDEK i okolice

03 sierpnia 2024

SPACER PO PARKU GRÓDEK W JAWORZNIE, SPACER PO OLKUSZU,
ZWIEDZANIE RUIN ZAMKU RABSZTYN, PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – RÓŻA
WIATRÓW I DĄBRÓWKA, BYDLIN

Wyjazd 7,30

Cena: 110 zł./120 zł.

W cenie: przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe,
opieka przewodnika, bilet wstępu do ruin Zamku Rabsztyn