“Beskidzkie ciekawostki poza szlakiem”

W dniu 13 Lutego 2024 roku odbyło się spotkanie KTG -o/ PTTK w Bytomiu ,na którym to kolega
Wojciech Beliniak przedstawił w formie prelekcji – szkolenia , informacje ze swoich wyjazdów w
Beskidy : Śląskiego i Małego . Było to szkolenie na którym przedstawione zostały podstawowe
informacje , wrażenia i ciekawostki jakie można znaleźć chodząc ścieżkami oraz innymi drogami
naniesionymi na mapach turystycznych.

Zdjęcia i prowadzący : Wojciech Beliniak