Klub Organizatorów Turystyki PTTK

Organizator Turystyki PTTK pełni rolę organizatora i wychowawcy w stosunku do osób zrzeszonych i nie zrzeszonych w Towarzystwie. Swoją postawą propaguje kulturę turystyczną i krajoznawstwo oraz jak najwyższe walory wychowawcze i rekreacyjne. Organizator Turystyki stara się zawsze jak najlepiej realizować program Towarzystwa.

Prezes:  Małgorzata Bednarek – PTTK Bytom – Klub Przewodników Muzealnych,
Wiceprezes: Małgorzata Hajda – PTTK Bytom,
Wiceprezes: Aleksandra Osadnik – Zocłońska – PTTK Chorzów,
Członek: Roksana Jakubiak – PTTK Chorzów – Klub TG “Wysoki Poziom” Zabrze – Klub Przewodników Muzealnych,
Członek: Katarzyna Tetrech – PTTK Tarnowskie Góry – Klub TG “Grań”,
Członek : Kornelia Milanowska – PTTK Zawiercie – Klub Przewodników Muzealnych,
Członek: Katarzyna Szlachta – PTTK Wodzisław Śląski – Koło Kornowac.

W ramach Klubu planowane jest szkolenie i podnoszenie kwalifikacji nowych Organizatorów Turystyki.