XII Zlot Oddziałów PTTK woj. śląskiego – Chudów ‘2023 w obiektywie uczestników