70 lat Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej

Z okazji Jubileuszu 70 lat Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, składamy gratulacje oraz życzenia dalszej pomyślności w działalności turystycznej.