Nowe kwalifikacje i kursy

Od jesieni do wiosny, tradycyjnie, w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym odbywają się kursy, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i uprawnień kadry turystycznej. W lutym członkowie naszego Oddziału brali udział w 2 tego typu przedsięwzięciach. W dniu 15 lutego kol. Gabriela Gnacik, kol. Eugeniusz Gnacik oraz kol. Małgorzata Janota zdawali egzamin na uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej. Kol. Gabriela i kol. Eugeniusz zdali egzamin na Przodownika TP i uzyskali uprawnienia na Województwo Śląskie, natomiast kol. Małgorzata, która Przodownikiem TP jest od dawna, uzyskała uprawnienia na Województwo Lubelskie, tym samym uzyskując uprawnienia na teren całej Polski. Egzaminy odbywały się w siedzibie Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej, a ich organizatorem był nasz Przyjaciel – kol. Piotr Targowski. Równolegle trwało również szkolenie organizowane przez nasz Oddział – szkolenie Przodowników Turystyki Górskiej. Szkolenie odbywało się w “Lokalu w Bytomiu”, ze względu na tak liczną grupę uczestników. Szkolenie przygotowywało do egzaminu na Góry Świętokrzyskie, który to egzamin odbył się w dniu 24 lutego 2023. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin pozytywnie i uzyskali nowe uprawnienia.