Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Bytomiu
ul.Kościelna 2, 41-902 Bytom
tel. (032) 797 46 07

Odznaki O Oddziale Koła, kluby, komisje Aktualności BTKK Catena Szlaki w okolicy Bytomia Polecane strony


Walny Zjazd Oddziału 2013 za nami!

W dniu 16 marca 2013 obradował XXIII Walny Zjazd Oddziału PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu. Zjazd wyłonił nowe władze Oddziału. Prezesem Zarządu została kol. Małgorzata Janota, pierwsza kobieta sprawująca tę funkcję w 62-letniej historii bytomskiego Oddziału. Funkcje wiceprezesów powierzono: kol. Eugeniuszowi Gnacikowi, kol. Sebastianowi Literackiemu, sekretarzem została kol. Mirosława Jankowiak, a skarbnikiem kol. Zbigniew Zachtej, w skład Zarządu weszli także kol. Wanda Woźnicka, kol. Agnieszka Kloc, kol. Marian Kuzara, kol. Krzysztof Pawełczyk, kol. Tomasz Śmiałek i kol. Józef Woźnicka. Wybrano również Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.
Zjazd podjął także doniosłe uchwały dotyczące uhonorowania zasłużonych członków Oddziału. Pierwsza z nich dotyczyła wystąpienia do Zarządu Głównego PTTK o uhonorowanie godnością Honorowego Członka PTTK trzech wybitnych działaczy Oddziału : kol. Franciszka Drobnego, kol. Leonarda Kłosa i kol. Henryka Wilka. Warto w tym miejscu nadmienić, że jest to wyjątkowe wyróżnienie. Do tej pory zaszczytu uhonorowania tą godnością dostąpił tylko jeden członek bytomskiego Oddziału PTTK - kol. Zygmunt Kleszczyński (1906-1986). Honorowym Członkiem PTTK był także mocno związany z bytomskim Oddziałem PTTK ks. dr Jerzy Pawlik (1919-2009). Godność Honorowego Członka nadawana jest na wniosek Zarządu Głównego PTTK uchwałą Zjazdu, który na ogół odbywa się raz na 4 lata (kolejny zaplanowany jest na wrzesień 2013).
W drugiej uchwale zebrani zdecydowali o wpisaniu do oddziałowej Księgi Zasłużonych : kol. Danuty Frycz, kol. Eugeniusza Gnacika, kol . Krzysztofa Głoda, kol. Ryszarda Kapczyńskiego, kol. Zenona Kaszowicza, kol. Krzysztofa Mikuckiego, kol. Grzegorza Słodczyka i kol. Ireneusza Twarkowskiego. Każdy z wyróżnionych zapisał piękną kartę w historii bytomskiej turystyki.
W trakcie obrad dyskutowano o ważkich problemach Oddziału, wymiana poglądów na pewno przyniesie pozytywne skutki.

Sprawozdawca: Małgorzata Janota
Foto: Andrzej Janota