Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Bytomiu
ul.Kościelna 2, 41-902 Bytom
tel. (032) 797 46 07

Strona główna O Oddziale Koła, kluby, komisje Aktualności BTKK Catena Szlaki w okolicy Bytomia Polecane strony


Regulamin

Odznaka "Ziemia Bytomska"

Odznaka "Ziemia Bytomska"

Odznaka Szlakami Powstań Ślaskich

1. Regionalna odznaka "Ziemia Bytomska" ustanowiona została przez Zarząd Oddziału w Bytomiu, z inicjatywy Odziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami i Klubu Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa "Plątonodzy".

2. Celem ustanowienia Regionalnej Odznaki "Ziemia Bytomska" jest spopularyzowanie walorów Krajoznawczych regionu i zachecenie szerokiej rzeszy turystów do poznawania zabytków historii i współczesnego rozwoju ziemi dawnego piastowskiego Ksiestwa Bytomskiego.

3. Terenem zdobywania odznaki "Ziemia Bytomska jest dawne Ksiestwo Bytomskie założone przez Piastów w 1281r.

4. Zdobywanie odznaki odbywa sie w ramach uprawiania turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej oraz indywidualnych i zbiorowych wycieczek krajoznawczych.

5. Dowodem odbycia wycieczek jest Książeczka Wycieczek Pieszych, wypełniona przez ubiegającego się o Regionalną odznakę "Ziemia Bytomska" z potwierdzeniami terenowymi bądź przewodnika Pttk lub przodownika turystyki pieszej PTTK.

6. Regionalną odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat i spełnił warunki niniejszego regulaminu.

7. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota, ajej zdobywanie odbywa się w kolejnosci stopni. Wciagu jednego sezonu turystycznego mozna zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

8. Regionalna odznaka przyznawana jest przez Komisję Weryfikacyjną Zarzadu Oddziału PTTK w Bytomiu, złożona z przedstawicieli Oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami i Klubu Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa "plątonodzy".

9. Odznakę można nabyć wyłącznie za okazaniem legitymacji, stwierdzającej jej przyznanie, w Oddziale PTTK przy ul.Żołnierza Polskiego 13.Odznaka jest odpłatna, metalowa, emaliowana.

10. Na każdy stopień odznaki wymagane jest zdobycie określonej ilości punktów:
- na stopień brązowy - 80 punktów
- na stopień srebrny - 140 punktów
- na stopień złoty - 260 punktów

11. Punktowane są poszczególne obiekty zabytkowe i muzea w miejscowościach na znakowanych szlakach tyrystycznych wymienionych w regulaminie. za każdy obiekt zwiedzany w danej miejscowości przyznaje się 1 punkt.

12. Dla uzyskania odznaki w stopniu brazowym należy dodatkowo przebyć znakowany zielono Szlak Tysiaclecia na odcinku Bytom - Siewierz oraz zwiedzić miasto Chorzów. Kierunek przejścia szlaku jest dowolny. Wyjątek stanowią wycieczki zbiorowe po obiektach zabytkowych Bytomia, oprowadzane przez przewodników miejskich i przodowników turystyki pieszej Oddziału bytomskiego PTTK. Wycieczki takie organizowane są w okresie wakacji letnich od 30 czerwca do 31 sierpnia, w czasie Dni Bytomia oraz w dni wolne od pracy.

13. Dla uzyskania odznaki w stopniu srebrnym nalezy dodatkowo przebyć czerwono znakowany Szlak Husarii Polskiej na odcinku Bytom - Rudy. Kierunek przejscia dowolny.

14. Dla uzyskania odznaki w stopniu złotym należy dodatkowo przebyć niebiesko znakowany Szlak Powstańców Śląskich na odcinku Bytom - Góra Św. Anny - Gliwice oraz zwiedzić miasto Katowice. Kierunek przejscia dowolny.

15. Niniejszy regulamin obowiazuje od 1 stycznia 1992r.

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarzadu Oddziału PTTK w Bytomiu ul.Żołnierza Polskiego 13.


WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I ZABYTKÓW PUNKTOWANYCH DO BRĄZOWEGO STOPNIA ODZNAKI "ZIEMIA BYTOMSKA"

Bytom: wzgórze św. Małgorzaty, resztki murów obronnych, kosciół NMP, plebania kościoła NMP, piwnice Gorywodów, kościół św. Wojciecha (Mikołaja), kosciół św. Ducha, kosciół św. Jacka kosciół św. Trójcy, Dom Narodowy "UL", Muzeum Górnoslaskie, budynek dawnego Gimnazjum Polskiego;
Bytom Łagiewniki: krzyż pokutny;
Radzionków: kosciól św. Wojciecha;
Chorzów: drewniany kosciół św. Wawrzyca, kosciół św. Barbary, kosciól ewangelicki, wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Górnosląski Park Etnograficzny, Planetarium , Muzeum;
Kozłowa Góra: zapora wodna;
Świerklaniec: park krajobrazowy, Pałacyk Kawalerski;
Sączów: kosciół św. Jakuba;
Siewierz: kosciół św. Jana chrzciciela, kościół sw. Walentego, kościół św. Marcina, ruiny zamku, zalew Przeczycki.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I ZABYTKÓW PUNKTOWANYCH DO SREBRNEGO STOPNIA ODZNAKI "ZIEMIA BYTOMSKA"

Będzin: zamek, kościół św.Trójcy, pałac Mieroszewskich, kosciół cmentarny św. Tomasza, kolumna Sobieskiego;
Dąbrówka Wielka: stary młyn, kosciół parafialny Matki Boskiej;
Grodziec: kościół św. Doroty, pałac Ciechanowskich, kościół św. Katarzyny, cementownia "Grodziec";
Nakło Ślaskie: kościół Najswietszego Serca Pana Jezusa, pałac Donnersmarcków;
Nieborowice: dwór, pomnik ofiar wojny;
Piekary Ślaskie: kościół parafialny NMP i św. Bartłomieja, kaplica MB nieustającej Pomocy, kościół odpustowy, kalwaria, Kopiec Wyzwolenia;
Pilchowice: kosciół św. Jana Chrzciciela, dwór, klasztor pobonifraterski (szpital), plebania;
Repty Stare: kościół św. Mikołaja, park krajobrazowy, pomnik powstańców śląskich, Sztolnia Czarnego Pstrąga;
Rudy: kościół Wniebowzięcia NMP, dawny zespół cysterski, plebania, kosciół cmentarny św. Magdaleny;
Szałsza: drewniany kościółparafialny, pałac;
Tarnowskie Góry: rynek, kosciół ewangelicki, ratusz, winiarnia Sedlaczka (Muzeum), kościół św. Piotra i Pawła, kosciół św. Anny, Dzwonnica Gwarków, dworek, Kopalnia Zabytkowa;
Zabrze: Muzeum, Muzeum Górnictwa Weglowego, skansen podziemny "Guido";
Wieszowa: kościół św. trójcy, dwór, spichlerz dworski;
Żernica: drewniany kościół św. Michała.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I ZABYTKÓW PUNKTOWANYCH DO ZŁOTEGO STOPNIA ODZNAKI "ZIEMIA BYTOMSKA"

Blachówka: rezerwat "Segiet";
Brzezinka: kościół św. Jadwigi, pomnik ku czci ofiar hitlerowskich;
Centawa: kościół Narodzenia NMP;
Dabrówka k. Toszka: dwór mysliwski rodziny Guradze, spichlerz, kapliczka sw. Jana Nepomucena, rezerwat "Hubert";
Góra Św. Anny: kościół św.Anny, klasztor, kalwaria Grota Lurdzka, pomnik czynu Powstańczego;
Gliwice: drewniany kosciół cmenterny wniebowziecia MB, kościół Wszystkich Świetych, kościół św. Trójcy, kościół i klasztor św. Krzyza, zameczek Cytryczów, willa Caro, ratusz, dawny polski Bank Ludowy, radiostacjagliwicka, park im.F. Chopina, Palmiarnia, fragmenty murów miejskich:
Jemielnica: kościół Wszystkich Świetych, dawny zespół klasztorny cystersów,zabudowa wsi;
Kamieniec: kościół św.Jana Chrzciciela, Pałac Lowencronów;
Karchowice: kościół św. Katarzyny aleksandryjskiej;
Katowice: kościół NMP, kościół ewangelicki, Teatr im. S. Wyspiańskiego, stary dworzec kolejowy, Pałac Młodzieży, "drapacz chmur przy ul. Żwirki i Wigury, park im T. Kościuszki, wieża spadochronowa, Katedra Chrystusa Króla, Dom Powstańca, Wyzsza Szkoła Muzyczna, pomnik Powstańców Śląskich, zespół klasztorny franciszkanów w Panewnikach;
Kozłów: kościół św. Mikołaja;
Łubie: kościół Narodzenia NMP, pałac Baildonów, Olszowa, Drewniany kosciół MB Śnieżnej;
Pniów pałac, kaplica grobowa;
Pyskowice kościół św. Mikołaja, kościół cmentarny św. Stanisława, ratusz;
Rachowice kościół św. Trójcy, spichlerz drewniany;
Sierakowice drewniany kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, kaplica drewniana;
Sławięcice kościół św. Katarzyny, zespół pałacowo-parkowy, teren byłego obozu koncentracyjnego;
Szymiszów kościół św. szymona i Judy, pałac, spichlerz dworski, pomnik powstańców śląskich;
Stare Koźle ruiny zamku, kościół św. Zygmunta, port rzeczny;
Strzelce Opolskie: ratusz, kościół św. Wawrzyńca, kościół św.Barbary, spichlerz dworski, ruiny zamku;
Toszek: kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, kościół cmentarny św. Barbary, zamek, rynek;
Ujazd Śląski: kościół św. Andrzeja Apostoła, kościół odpustowy, ruiny zamku;
Wysoka: kościół św. Floriana, wiatrak holenderski;
Zbrosławice: kościół Wniebowzięcia NMP, pałac, spichlerz dworski;
Zimna Wódka: drewniany kościół św. Marii Magdaleny.