Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Bytomiu
ul.Kościelna 2, 41-902 Bytom
tel. (032) 797 46 07

Odznaki O Oddziale Koła, kluby, komisje Strona główna BTKK Catena Szlaki w okolicy Bytomia Polecane strony


60. rocznica powstania w Bytomiu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

W tym roku mija 60. rocznica powstania w Bytomiu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. O początkach działalności, przygotowywanych uroczystościach jubileuszowych, specjalnej wystawie i planach na przyszłość rozmawiamy z Adamem Płonką, prezesem Oddziału PTTK w Bytomiu i Małgorzatą Janotą, wiceprezes bytomskiego oddziału.

TYT: Wędrują już 60 lat

Jubileusz sześćdziesięciolecia to doskonała okazja, by przypomnieć sobie początki działalności bytomskiego PTTK...

Adam Płonka: Początki wiążą się z powołaniem do istnienia samego PTTK. Powstało ono w 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Z chwilą kiedy powstała centrala PTTK, zaczęły też tworzyć się oddziały terenowe. Nasz oddział był jednym z pierwszych.

Małgorzata Janota: Założycielami bytomskiego oddziału byli m.in. Zbigniew Pągowski, Zygmunt Kleszczyński oraz Stefan i Ignacy Lachowiczowie. Od samego początku nasz oddział prężnie działał, organizując liczne wycieczki, nie tylko dla członków, ale i mieszkańców miasta. Co więcej, działalność rozwijała się wielotorowo. Oprócz klasycznej pieszej turystki nizinnej i górskiej, powstawały też kluby specjalistyczne, jak na przykład Klub „Dryf”, zajmujący się żeglarstwem, a funkcjonujący po dzień dzisiejszy czy również nadal aktywnie działający Klub „Mors” związany z turystyką podwodną. Kolejny przykład to klub kolarski Catena obchodzący przyszłym roku jubileusz pięćdziesięciolecia czy nieistniejący już niestety klub speleologiczny „Ostaniec”. Po dzień dzisiejszy jednym z najliczniejszych kół jest też Koło Przewodnickie, zrzeszające ponad 90 osób.

Adam Płonka: Wspomnieć należy, że w pierwszym okresie działalności bytomskiego PTTK prężnie działały w Bytomiu też koła przyzakładowe, by wymienić tylko koła przy Kopalni Rozbark, Kopalni Powstańców Śląskich, Hucie Bobrek czy Zarządzie Kolei Dojazdowych.

A jak dziś wygląda Państwa działalność?

Adam Płonka: Cały czas organizujemy wycieczki dla członków stowarzyszenia, ale zapraszamy też osoby z zewnątrz. W najbliższym czasie zmienimy swoją siedzibę, która teraz mieścić się będzie przy ulicy Kościelnej 2. Tam też organizować będziemy wykłady i prelekcje, które poprowadzą doświadczeni przewodnicy. Dla mieszkańców Bytomia będzie to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy na temat regionu. Chcę jednak zaznaczyć, że naszą działalność nadal będziemy prowadzić też w dotychczasowej siedzibie, mieszczącej się przy ulicy Żołnierza Polskiego. Tam odbywać się będą spotkania kół i klubów. Tam też znajdować się będą nasze archiwa.

Małgorzata Janota: Mówiąc o aktualnej działalności, muszę powiedzieć również o kursach na przewodników, które planujemy rozpocząć w najbliższych miesiącach. Do wzięcia udziału w nich zachęcamy mieszkańców, zainteresowanych rozszerzeniem swoich zainteresowań, a jednocześnie zdobyciem nowych uprawnień zawodowych. W Bytomiu zrealizujemy kurs przewodników beskidzkich i kurs przewodników terenowych.

Jednak zanim rozpoczną się kursy na przewodników, to czekają nas jubileuszowe obchody...

Adam Płonka: Zgadza się. Centralne uroczystości odbędą się 26 listopada w Muzeum Górnośląskim. W trakcie specjalnej konferencji przedstawimy historię i dorobek naszego oddziału, a zasłużeni członkowie PTTK otrzymają honorowe odznaczenia. Z okazji naszego jubileuszu przygotowaliśmy też specjalny biuletyn, w którym opisaliśmy historię oddziału i zamieściliśmy opisy wycieczek, które można odbyć po Bytomiu. W folderze znajdą się też informacje o działalności naszych kół i klubów. Poprzez wydanie biuletynu chcemy też promować nasze miasto i pokazać jego turystyczny potencjał. Mam nadzieję, że swoją działalnością zainteresujemy też młodzież, która będzie mogła lepiej poznać swoje miasto. Okazją do tego będą wycieczki, które zorganizujemy dla mieszkańców Bytomia w tygodniu poprzedzającym konferencję.

Małgorzata Janota: Odwiedzimy miejsca, które na co dzień nie są dostępne. Będzie więc można zwiedzić budynek Muzeum Górnośląskiego. Nie wszyscy być może wiedzą, że w gmachu przy ulicy Korfantego mieściło się kiedyś starostwo i mieszkanie starosty. Wybierzemy się też do kościoła św. Ducha, przy ulicy Krakowskiej, który związany jest z historią bożogrobców. Planujemy też zwiedzenie jednostki wojskowej w północnej części Śródmieścia, gdzie zachowała się Izba Tradycji.

Obchodom towarzyszyć będzie też specjalna wystawa...

Małgorzata Janota: Jej otwarcie nastąpi w trakcie konferencji jubileuszowej. Będzie można zobaczyć między innymi odznaczenia i puchary jakie zdobył bytomski PTTK, zdjęcia ilustrujące sposób uprawiania turystyki w latach 50 i 60 XX wieku. Pokażemy też strój przewodnika czy nasz sztandar. Na wystawie nie zabraknie i pamiątek związanych z osobami zasłużonymi dla naszej działalności – zaprezentujemy poczet prezesów bytomskiego PTTK, jak i pamiątki związane z zmarłym ks. dr Jerzym Pawlikiem, który był wspaniałym kapłanem, duszpasterzem przewodników, honorowym członkiem PTTK, a także naszym – ogromnie lubianym i szanowanym - Kolegą.

Adam Płonka: Mamy nadzieję, że dzięki przygotowanym atrakcjom jubileuszowym przyciągniemy osoby, które będą chciały przystąpić do naszego stowarzyszenia. Jestem pewien, że w Bytomiu nie brakuje mieszkańców, dla których turystyka jest atrakcyjnym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Rozmawiał
Łukasz Karkoszka