Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Bytomiu
ul.Kościelna 2, 41-902 Bytom
tel. (032) 797 46 07

Odznaki Strona główna Koła, kluby, komisje Aktualności BTKK Catena Szlaki w okolicy Bytomia Polecane strony

Patron Oddziału PTTK w Bytomiu
Stefan Lachowicz.

     Kol. Stefan Lachowicz urodził się dnia 1 czerwca 1906 roku we Lwowie. Atmosfera tego miasta, wypadki dziejowe oraz wędrówki przez Gorgany i Czarnohorę ukształtowały jego charakter i wyrobiły hart ducha oraz umiłowanie turystyki górskiej. W okresie międzywojennym był członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po wojnie w 1945 roku przesiedlony na Śląsk osiadł z rodziną w Bytomiu.
     W 1951 roku wstąpił do PTTK i współdziałał w organizacji bytomskiego Oddziału. Zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej, Przewodnika beskidzkiego kl. I oraz Instruktora przewodnictwa.
     Przez 30 lat pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa (2 kadencje prezesa Oddziału PTTK w Bytomiu). Równocześnie działał w zarządach Koła Przewodników i Komisji (Klubu) Turystyki Górskiej, od 1961 roku był przewodniczącym Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK. Przez wiele lat działał w Komisji Turystyki Górskiej i Komisji Odznaczeń Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach i MKKFiT w Bytomiu.
     Cały swój wolny czas poświęcał społecznej pracy turystyczno-krajoznawczej. Patronował całej działalności organizowanej przez Oddział, komisje, koła i kluby PTTK w Bytomiu. Wszyscy korzystali z jego cennych i życzliwych rad opartych na doświadczeniu i doskonałej znajomości terenów górskich.

     W uznaniu wieloletniej społecznej pracy w PTTK kol. Stefan Lachowicz został odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL, Srebrną i Złotą Odznaką "Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego", Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 100-lecia Turystyki Polskiej, Odznaką 25 lat w PTTK oraz otrzymał tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej.
     Zmarł dnia 23 października 1984 roku. Jest pochowany w Bytomiu na cmentarzu Mater Dolorosa przy ul. Piekarskiej.


W dniu 16 marca 2013 został wybrany nowy Zarząd Oddziału PTTK w Bytomiu. Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco:
Prezes
Wiceprezes ds. statutowych
Wiceprezes ds. administracyjnych
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
- Janota
- Gnacik
- Literacki
- Jankowiak
- Zachtej
- Kloc
- Woźnicka
- Biskup
- Kuzara
- Pawełczyk
- Woźnicka
Małgorzata
Eugeniusz
Sebastian
Mirosława
Zbigniew
Agnieszka
Wanda
Tomasz
Marian
Krzysztof
Józef


Sprawozdania roczne:

Rok 2015


Rok 2014